donderdag 21 juni 2018

FIETSROUTE RIJKERSWOERD

Marga Klompélaan

Fietsroute Rijkerswoerd
Start- en eindpunt: De Hooijmaat bij Stadsboerderij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 6836 WD ARNHEM

Van 1.1 naar 1.2: Ga van Stadsboerderij De Korenmaat de Huissensedijk op en volg de Huisssensedijk in oostelijke richting /rechts van de dijk liggen de Kleine Holthuizer Kolk en de Grote Holthuizer Kolk / links van de weg ligt Immerloopark / je komt aan bij het kunstwerk Poort van de zon van Marius van Beek.

Huissensedijk in oostelijke richting

Kleine Holthuizer Kolk

Immerloopark/Poort van de zon

Kolken

De Kleine en de Grote Holthuizer Kolk worden in Huissen aangeduid als De Kleine en de Grote Kolk van Hoogerbrugge. De Kleine Kolk ontstond door een dijkdoorbraak in 1433, de Grote Kolk in 1651. De twee kolken en omgeving vormen een rijk natuurgebied. Voor wie geen genoeg kan krijgen van dijkdoorbraken is er een fietstocht van 45 kilometer langs alle wielen en kolken in het gebied Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen.

Marius van Beek: Poort van de Zon

Poort van de Zon in Park Immerloo is van beeldend kunstenaar Marius van Beek. De in 1921 in Utrecht geboren Marius van Beek was beeldhouwer, kunstcriticus en docent aan zowel de kunstacademie in Den Bosch als de School voor Journalistiek in Utrecht. Van Beek werkte en woonde van 1959 tot aan zijn dood in 2003 in Oosterbeek. Van zijn hand zijn beelden te vinden in Arnhem, Nijmegen en elders. In Nijmegen bevindt zich op het Trajanusplein het van 1954 daterende bronzen Verzetsmonument. In de wijk Malburgen in Arnhem-Zuid vind je op de Groene Weide een grote zittende beeldengroep van Marius van Beek, daterend van 1968. Voor het Arentheem College aan de Thomas a Kempislaan in Arnhem-Noord staat zijn Tobias en de Engel, uit 1962.
 Poort van de Zon werd in 1980 in het Park Immerloo geplaatst. Van Beek werkte er lang aan en maakte ter inspiratie voor dit werk een reis naar de op 2500 meter hoogte gelegen oude Incastad Machu Picchu in Peru. Na een nacht vol ontberingen op de Huayna Picchu, de boven de stad uitreikende Jonge Berg, zag hij de volgende ochtend de zon opkomen boven de stad. Volgens Van Beek was dat een ongelooflijke sensatie. De Poort van de Zon markeert een verandering in Van Beeks oeuvre. Marius van Beek begon als een klassiek, figuratief beeldend kunstenaar, maar ontwikkelde uiteindelijk een meer aardse, abstracte en op materiaal en licht georiënteerde beeldtaal. De Stichting Marius van Beek in Oosterbeek beheert zijn nalatenschap. Op 21 maart en 21 september is in Park Immerloo via het zogenaamde 'vizier', de twee granieten schijven, de opgaande zon in het hart van de poort te zien. Op 21 juni als de zon zijn hoogste punt bereikt, schijnt hij om 12:00 uur op de rode spiegelsteen tussen het vizier en de poort.

Van 1.2 naar 1.6: terug over de Huissensedijk / na de zendmast links van de weg sla je linksaf, de weg voert omlaag / ga rechtsaf en volg de Eka Thoden van Velzenstraat in zuidelijke richting / sla de Mahatma Gandhiweg in / vervolg je weg over de Albert van Dalsumlaan

Je volgt een min of meer rechte route van noord naar zuid en kruist de Mooieweg (1.4) en de Marga Klompélaan(1.5). Aan het einde van de Albert van Dalsumlaan (1.6) neem je het bruggetje over het water.


Eka Thoden van Velzenstraat (N.B. in noordelijke richting met uitzicht op de Huissensedijk)
Eka Thoden van Velzenstraat in zuidelijke richting

Mahatma Gandhiweg

Elektriciteitshuisje Peter Struycken

Kruising Marga Klompélaan/Albert van Dalsumlaan

Albert van Dalsumlaan

Einde Albert van Dalsumlaan

Stedebouwkundig deelplan en huizen Mecanoo Architecten

De lijn Mahatma Gandhiweg/Albert van Dalsumlaan markeert de grens van het laatst gebouwde deel van Rijkerswoerd. Voor dit deel ontwierp het team van Mecanoo Architecten in de jaren negentig het stedenbouwkundige plan. Dat plan was gebaseerd op de vorm van de toen nog tamelijk nieuwe streepjescode. Het voorzag in zes typen woningen in stroken van 700 meter, haaks op de Marga Klompélaan. Mecanoo Architecten ontwierp ook een deel van de huizen. De zogenaamde herenhuizen ten oosten van de Gandhiweg en de Van Dalsumlaan zijn van Mecanoo en ook de woningen in de W.F. Hermansstraat en de Ernest Hemmingwaylaan.
Het laatste deel van Rijkerswoerd in aanbouw/ Mecanoo Architecten


De elektriciteitshuisjes van Peter Struycken en Carel Weeber

De trafohuisjes zijn door de wijk verspreid langs de al genoemde slingerende noordelijke en zuidelijke fietsroutes. In de jaren negentig had Arnhem nog een kunstcommissie en een budget voor kunst in de openbare ruimte. In samenwerking met de toen nog bestaande PGEM, de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij, werd een prijsvraag uitgeschreven voor de vormgeving van dit overal in de stad aanwezige of nog te bouwen straatmeubilair. Dat leverde onder andere in Arnhem-Noord het kekke trafohuisje in de wijk de Geitenkamp op, ontworpen door Wilma Sommers. Voor Rijkerswoerd ontwierp architect Carel Weeber een in serie te produceren trafohuisje. Ieder van de langs de noordelijke en zuidelijke fietspaden van Rijkerswoerd gesitueerde trafohuisjes werd door Peter Struycken voorzien van een tegeltableau. Peter Struycken, ooit docent aan de Arnhemse kunstacademie en in de jaren zeventig de ontwerper van het in Arnhem-Noord op het Roermondsplein gelegen omgevingskunstwerk Blauwe Golven, gebruikte de coördinaten van de ligging van ieder huisje en de datum van de bouwtekening als parameters. Een computerprogramma verwerkte die parameters tot een voor ieder huisje uniek tegelpatroon.


Van 1.6 naar 1.7: aan het einde van de Albert van Dalsumlaan ga je over het bruggetje/ sla linksaf langs het water en het groen/ volg het fietspad en houd links aan/je komt aan bij het einde van de Marga Klompélaan en staat voor de sculptuur Een Poort voor Rijkerswoerd van Thom Puckey. Rechts van de poort ligt het door Mecanoo Architecten ontworpen flatgebouw Het Bastion.

Zeegbos

Zeegbos

Zeegbos

Thom Puckey, Een Poort voor Rijkerswoerd 
Het Bastion Macanoo Architecten

Zeegbos

Voor wie het Zeegbos nader wil verkennen is er online een wandelroute en nog meer informatie.


Thom Puckey: Een Poort voor Rijkerswoerd

Het beeld Een Poort voor Rijkerswoerd, dat in 2002 werd geplaatst, is van de in 1948 in Groot-Brittannië geboren en sinds 1978 in Nederland wonende en werkende kunstenaar Thom Puckey. Het is geen plechtige of statige poort. Deze poort lijkt meer op een poort zoals kinderen hem zouden kunnen bouwen op een spreekwoordelijke regenachtige woensdagmiddag. Het bouwsel wordt aan de zuidzijde ondersteund door de beeltenis van een termietenheuvel. Wat heeft zoiets te maken met Arnhem-Zuid? Wie zich daarover verwondert, dient te bedenken dat toeval niet bestaat. De termietenheuvel is een veel voorkomende zaak in een uiterst onherbergzame en droge streek in Noord-Australië die de naam Arnhemland draagt. De termietenheuvel is van brons, net als de tak. Het gordijn is daarentegen van aluminium. Het beeld werd na zijn plaatsing flink vernield, maar in 2011 gerestaureerd, waarbij de kunstenaar het marmeren motorblok verving door een granieten exemplaar. Beelden van Thom Puckey zijn te vinden in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Zijn Vesaliusbeeld in Terneuzen is een van de grootste bronzen beelden in Nederland. Een raadselachtige, ondergrondse fontein van Puckey bevindt zich in de tuin van Museum Arnhem. Helaas zijn zowel tuin als museum tijdelijk gesloten.

Het Bastion naar een ontwerp van Mecanoo Architecten

De inspiratie voor dit ronde flatgebouw kwam van de tulou, de ronde, versterkte wooncomplexen van de Hakka in de Chinese provincie Fujian. In vroegere eeuwen werden die complexen gebouwd ter bescherming tegen de roverbendes die het platteland onveilig maakten.

Van 1.7 naar 1.10 Marga Klompélaan / sla na het keerpunt van de trolleybus rechtsaf de Ernest Hemingwaylaan in / ga linksaf en neem het fietspad tussen het Hector Malotpad en het Erich Kästnerpad / fiets over het slingerende fietspad verder naar de meester P.S. Gerbrandysingel en het Carl von Ossietzkyplantsoen

Keerpunt van de trolleybus lijn 7

Ernest Hemingwaylaan

Fietspad tussen Hector Malotpad en Erich Kästnerpad

Fietspad

Carl von Ossietzkyplantsoen


Trolleybus lijn 7

Op de Marga Klompélaan passeer je het eind- en keerpunt van de trolleybus lijn 7. Deze in 1999 geopende lijn brengt je van Rijkerswoerd, via winkelcentrum Kronenburg, de Rijnhal en het Gelredome, over de Velperweg naar Monnikenhuizen en de Geitenkamp in Arnhem-Noord.

Beeldhouwwerk van Gerard van Rooij

Bij de ronde vijver in het Carl von Ossietzkyplantsoen werd in 2002 een sculptuur geplaatst van de beeldhouwer Gerard van Rooij. Gerard van Rooij, in 1954 geboren in Puiflijk, is niet te verwarren met de Utrechtse etser Gerard van Rooy. Uitleg bij het beeld van Gerard van Rooij, de beeldhouwer, lijkt welhaast overbodig. Iedereen kan zien dat Van Rooij een modernist is zoals de theoreticus van het modernisme - de Amerikaan Clement Greenberg - de modernist eind jaren dertig, begin jaren veertig van de vorige eeuw beschreef. Greenbergs modernist was iemand die de traditionele disciplines als schilderen en steenhouwen niet gebruikte om er iets mee uit te beelden dat aan verf of steen vreemd was, zoals een kleurige bos bloemen of een ruiter te paard. De modernist hanteerde de kwast, het doek en de verf of de hamer, de beitel en de steen om de eigenaardigheden van die middelen te onderzoeken en hun gebruik, van overbodige franje ontdaan, verder te ontwikkelen. In het geval van Gerard van Rooy kun je zeggen dat hij heeft geprobeerd om te zien hoe ver je komt, als je met hamer en beitel in één en dezelfde steen twee ogenschijnlijk onverenigbare vormen uithakt. Het resultaat van die poging, het beeld in het Von Ossietzkyplantsoen, is ontegenzeglijk een solide eenheid. Of moet je zeggen een 'twee-eenheid'? Want wat er aan de hand is, laat zich niet zomaar bepalen. Maken de twee vormen zich van elkaar los of zijn ze bezig om met elkaar te versmelten? Opmerkelijk is ook het oppervlak: een huid zo stijf als steen die desondanks lijkt te bewegen. Je kunt je afvragen wie in dit geval wie zijn wil oplegde. De beeldhouwer heeft hier onmiskenbaar aan de steen een vorm gegeven, maar iedere steenhouwer zal je vertellen dat je een steen nooit geheel kunt onderwerpen aan je wil. Dat is ook de uitdaging en de charme van het steenhouwen. De weerbarstige, tijdens eindeloos trage eeuwen gevormde steen blijft voor zichzelf spreken. Het rauwe aardse van Van Rooij's titelloze sculptuur vormt een aardige tegentoon te midden van de omringende architectuur. Want voor die architectuur werden industriële massaproducten gebruikt en die worden nu juist gemaakt en gebruikt met het oog op hun gevoegzaamheid. Van Rooij's sculptuur staat min of meer in het hart van Rijkerswoerd en dat kan geen toeval zijn geweest.

Van 1.10 naar 1.15: sla bij de vijver in het Carl von Ossietzkyplantsoen linksaf / volg het Henry Dunanthof in zuidelijke richting / voor je ligt de flat van winkelcentrum Rijkerswoerd / steek de Marga Klompélaan over en passeer de flat aan de linkerzijde / ga verder langs de cafetaria op de hoek / voor de kleurige atelierwoning rechtsaf / volg Achter de Coulissen, de hoofdpassage van het winkelcentrum / halverwege linksaf / ga naar Cabaret, het pad aan de zuidzijde van het winkelcentrum / laat het winkelcentrum achter je / verder in zuidelijke richting en links aanhoudend langs het water naar punt 1.15 waar je niet verder kunt.

De route die je volgt loopt over de lijn tussen je eerdere vertrekpunt, stadsboerderij De Korenmaat in het noorden bij de Huissensedijk (1.1), en het kunstmatige eiland in het water aan de zuidelijke rand van Rijkerswoerd (1.5).

Henri Dunanthof

Winkelcentrum Rijkerswoerd


Cafetaria oostzijde winkelcentrum

Atelierwoning

Achter de Coulissen

Sla hier linksaf en passeer de bloemenstal aan de rechterzijde

Uitzicht vanaf Cabaret, de zuidzijde van het winkelcentrum

Verder in zuidelijke richting


Het kunstmatige eiland in de singel


Punt 1.15 van de route


Winkelcentrum Rijkerswoerd

Het winkelcentrum is een ontwerp van architect Han van Ardenne. Ooit was het de bedoeling dat iemand op de fiets of wandelend van Stadsboerderij De Korenmaat in het noorden, door het in een open vorm ontworpen winkelcentrum langs het kunstmatige eiland ten zuiden daarvan verder zou kunnen gaan, om over een nog aan te leggen bruggetje door te steken naar de Linge. Die laatste waterloop strekt zich uit van Doornenburg in de Betuwe tot Gorinchem in Zuid-Holland. De vroegere doorgang van het winkelcentrum is tegenwoordig, zoals in de inleiding vermeld, helaas volgebouwd met winkels. Over de singel ligt op het genoemde punt 1.5 tot op heden (2018) nog steeds geen brug.

Van 1.15 naar 1.17: fiets terug / aan je rechterhand ligt de Ank van der Moerdreef en de huizen van wooncollectief Polderdrift / Verderop aan je rechterhand ligt de Hans Tiemeijerhof met huizen van architect Ben van Berkel / ga verder en sla linksaf het bruggetje over / ga de trappen van Cabaret en winkelcentrum Rijkerswoerd aan de linkerzijde voorbij / volg de Harriët Freezerstraat in noordelijke richting / steek de Marga Klompélaan over / sla linksaf en volg de geelzwarte, golvende bestrating (deel van de Stedelijke Route) van de Darwinstraat in westelijke richting / je bereikt het Groene Plein.

Achterzijde winkelcentrum Rijkerswoerd


Polderdrift
Huizen Ben van Berkel/UNStudio

Marga Klompélaan

Marga Klompélaan

Groene Plein


Woonvereniging Polderdrift

Rond de Ank van der Moerdreef wonen de leden van de ecologische woongemeenschap Polderdrift. De wijk Polderdrift telt 40 huurwoningen in vier verschillende maten. De huizen zijn gebouwd van ecologisch verantwoorde en herbruikbare materialen. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor wasmachines. Afvalwater uit de keukens, douches en wasmachines wordt gezuiverd in een rietveld en hergebruikt als spoelwater voor de toiletten. Het door de leden gezamenlijk onderhouden binnenterrein is ingericht in een stijl die aansluit bij het aangrenzende polderlandschap. Rond het zuiveringsveld zijn bijzondere inheemse planten te vinden. Er is een kleine boomgaard, een vlindertuin en omwille van de zichtlijnen zijn de tuinen laag omheind. Kortom hier vind je een klein paradijs met een in 1997 door de leden zelf gebouwd paviljoen voor vergaderingen, feesten en tentoonstellingen. Meer informatie vind je op de website van Polderdrift.

Huizen van Ben van Berkel/ UNStudio

Station Arnhem Centraal
Voordat architect Ben van Berkel (UNStudio) Museum Het Valkhof in Nijmegen ontwierp (1995-1999) en het Centraal Station van Arnhem (2000-2015), ontwierp hij een serie huizen voor het Hans Tiemeijerhof in Rijkerswoerd. De overeenkomsten wat betreft kleur en materiaalgebruik spreken voor zich. Opmerkelijk zijn de grijs-blauwe gevelbekleding, de schuine kozijnen en de gehamerde aluminium garagedeuren.

Zwart-geel gestreepte bestrating: de Stedelijke Route


Zoals al genoemd in de inleiding loopt door de wijk een zogenaamde Stedelijke Route bestemd voor fietsers. De fietser kan zich over deze geel-zwart gestreepte route van de ene kant van de wijk, de hoek van de Mooieweg en De Draai in het noordwesten, naar de andere kant begeven, het einde van de Marga Klompélaan in het zuidoosten. Halverwege kan hij of zij boodschappen doen in winkelcentrum Rijkerswoerd. De licht golvende bestrating zorgt ervoor dat auto's er niet kunnen jagen en de omringende bebouwing beschut de fietser tegen de wind.

Het Groene Plein


Het Groene plein is reeds genoemd in de inleiding. Het ligt 70 cm lager dan de aangrenzende Marga Klompélaan omdat het niet is opgespoten met zand. Het team van de Arnhemse Dienst Stedenbouw wilde hier iets van het oorspronkelijke landschap bewaren. Op het plein staan in een halve cirkel een aantal platanen. Die stonden eerst op het Roermondsplein rond de door Peter Struycken ontworpen
en in 1978 voltooide Blauwe Golven. Toen de bomen op die plek in de jaren negentig waren uitgegroeid en moesten worden uitgedund, werden ze overgeplant naar het Groene Plein in Rijkerswoerd, waar op dat moment amper een boom stond.

Aanleg sculptuur Norman Dilworth

Midden op het Groene Plein staat een kunstwerk van de Britse beeldend kunstenaar Norman Dilworth. In 1980 vond in het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling Pier+Ocean plaats. De ondertitel van de tentoonstelling was: Constructie in de kunst van de zeventiger jaren. Aan de tentoonstelling namen 55 kunstenaars deel uit Amerika en Europa. De curatoren van de tentoonstelling waren Gerhard von Graevenitz, de genoemde Norman Dilworth en de in constructivistische kringen vermaarde kunstenaar Kenneth Martin. Norman Dilworth werd vervolgens gevraagd om een kunstwerk te ontwerpen voor het Groene Plein. Dilworth bedacht een stapsgewijs gekartelde stapeling van balken. Het verhaal gaat dat Dilworth de gekartelde vorm afleidde van de gekartelde vorm van het Groene Plein. Aan de zuidwestzijde is de omtrek van het plein een paar meter ingenomen (of gekarteld) om ruimte te maken voor het water. Of dat helemaal de waarheid is, zou iemand nog eens moeten uitzoeken, want eind jaren tachtig experimenteerde Dilworth wel meer met die gekartelde vorm (zie zijn eigen website). Hoe het ook zij, met het werk van Dilworth heeft Rijkerswoerd beslist iets aardigs in huis. Werk in de openbare ruimte van Dilworth is te vinden in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Kleinere werken zijn te vinden in onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam en het Londense Tate.
Brug en gemaal oostzijde Groene Plein
De in de inleiding al beschreven brug aan de oostzijde van het groene plein is een ontwerp van beeldend kunstenaar Wim Korvinus. Het opvallende gele omhulsel van het gemaal achter de brug is een ontwerp van architect Edward Morroy, ontwerper van onder meer het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel in Arnhem-Noord.
Dat de bebouwing aan de overkant van de Marga Klompélaan tegenover het plein aan de zuidzijde te laag is en afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van plein en omgeving, daarop is al in de inleiding gewezen.

Van 1.17 naar 1.20: verlaat het Groene Plein over de geelzwarte bestrating en sla linksaf/ volg de Kruisweg in zuidelijke richting / steek de Marga Klompélaan over / rechtsaf naar
Sportcentrum Rijkerswoerd (tussen Hendrik Pieter Marchantstraat en De Pas) / fiets terug naar de Kruisstraat en ga verder in zuidelijke richting / einde Kruisstraat / sla rechtsaf richting het park.Westelijke zijde Groene Plein

 Kruisstraat in zuidelijke richting

Hoek Kruisstraat en Klompélaan/'n Vreemde Eend

Kruisstraat in zuidelijke richting

De Pas /'Smurfendorp'
Fietspad richting sportcentrum Rijkerswoerd
Vervolg Kruisstraat in zuidelijke richting
Naar het park in westelijke richting

'n Vreemde eend

Op de hoek van de Kruisstraat en de Marga Klompélaan staat het huis 'n Vreemde eend, een van de experimentele woningen uit de jaren negentig, besproken in de inleiding onder 'bezienswaardigheden'.

'Smurfendorp'

Je kunt halverwege de Kruisstraat rechts afslaan en naar het sportcomplex rijden. Ten zuiden van de route naar het sportcomplex ligt het zogenaamde 'Smurfendorp'. Die naam heeft dit gedeelte van de wijk te danken aan de blauwe kleur van de huizen, ontworpen door architectenbureau Kokon.


Van 1.20 naar 1.27: rechts aanhouden, het voetpad omhoog en langs de snelweg in noordelijke richting /sla rechtsaf bij de brug / volg Lange Akkers in oostelijke richting naar de Marga Klompélaan en sla rechtsaf / sla bij de Kruisstraat linksaf in noordelijke richting / sla rechtsaf op kruising Kruisstraat en Mooieweg / volg de Mooieweg / na het kassencomplex sla je linksaf en rechtsaf / je bevindt je in een kleine villawijk met rieten daken / neem de tweede afslag naar links en ga gelijk naar rechts/ steek de Erasmussingel over, sla linksaf en volg de Erasmussingel in noordelijke richting tot je bij de houten brug over het moeras bent / sla rechtsaf over de brug / fiets verder tot je weer bij Stadsboerderij De Korenmaat/ De Hooijmaat bent, het eindpunt van deze fietsroute.

Park langs de A325

Park


Langs de A325

Viaduct met poort op Lange Akkers

Lange Akkers in oostelijke richting

Kruisstraat in noordelijke richting

Kruising Kruisstraat en Mooieweg

Mooieweg

Fietspaadje links van de Mooieweg

Villawijkje

Erasmussingel

Moeras

Stadsboerderij De Hooijmaat eindpunt

Viaduct met poort

Onder het viaduct loopt de A325 die Arnhem verbindt met Nijmegen. Over het viaduct loopt een weg met de naam Lange Akkers die Rijkerswoerd verbindt met de wijk De Laar. Viaduct en poort zijn een gezamenlijk ontwerp van kunstenaar Wim Korvinus en Gerrit Koltering (dienst MOW Arnhem). De poort is bedoeld als triomfboog voor de fietser en de trolleybus om de beklimming van het oplopende traject te vieren.RIJKERSWOERD: INLEIDING BIJ DE FIETSROUTE

Over de toen nog te bouwen wijk Rijkerswoerd werd in de vorige eeuw al in de jaren zeventig nagedacht. Van bouwen kwam het pas vee...